Kim Kardashian 21

Kim Kardashian

About

Country: United States

Height: 160

Weight: 52

Subcribe to Kim Kardashian